Αναζήτηση:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
Εκπ.Προσωπικό > Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Μηχανικών Πληροφορικής
 
  Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις Μηχανικών Πληροφορικής
29/03/2021 Ορκωμοσία αποφοίτων Απριλίου 2021
 

Η ορκωμοσία των τελειόφοιτων του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  θα διεξαχθεί διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας MS-TEAMS στις 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Οι τελειόφοιτοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή ορκωμοσία του Πρ. Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., παρακαλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους αυστηρώς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2-4-2021.

23/03/2021 Δήλωση μαθημάτων Ε.Ε. 2020-2021
 
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, στη δήλωση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021 τα οποία θα παρακολουθείτε και θα εξεταστείτε στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, από σήμερα Τρίτη 23-3-2021 έως και Παρασκευή 30-4-2021.

Επισήμανση: στο σύστημα έχουν γίνει οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εμβόλιμη εξεταστική. Οπότε όσοι επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων πρέπει να δηλώσουν και αυτά τα μαθήματα.

Για την υποβολή της δήλωσής σας θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή. Συμβουλεύουμε να συνδεθείτε εκ νέου για να διαπιστώσετε ότι η δήλωση έγινε.

Μετά την υποβολή της και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, μπορείτε να κάνετε αλλαγές, όπως προσθήκη ή διαγραφή μαθήματος. Για να γίνει ενημέρωση της δήλωσης πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή και να συνδεθείτε εκ νέου για να διαπιστώσετε ότι έχουν περαστεί οι αλλαγές.

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

23/03/2021 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf),σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου

(http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 

04/03/2021 Σεισμικές Δονήσεις
  Με εντολή των πρυτανικών αρχών και εξαιτίας των συνθηκών με τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις, δεν θα πραγματοποιηθούν (τηλε)μαθήματα την 4 & 5 .Μαρτίου.2021.
25/02/2021 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
 
09/02/2021 Ένταξη φοιτητών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 

Οι φοιτητές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Λάρισα), Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Λαμία) και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (με έδρα τη Λαμία), που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το πρόγραμμα ένταξης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Τ.Ψ.Σ) μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τ.Ψ.Σ ηλεκτρονικά g-ds@uth.gr αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εκδίδονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο φοιτούν.

 

Από τη Γραμματεία του

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

 
04/02/2021 Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου 2021 (ver5)
  Το μη διδασκόμενο μάθημα "Φυσική" δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα καθώς η εξέταση του μεταφέρεται στην εξεταστική Ιουνίου


______________
Κωδικοί MSTEAMS για τα μαθηματικά

Μαθηματικά Ι cag7paq
Μαθηματικα ΙΙ  nagmt3j 
18/01/2021 Ενοποίηση Ηλεκτρονικών Γραμματειών πρώην ΤΕΙ με Ηλεκτρονική Γραμματεία ΠΘ
  Προς τους Φοιτητές των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Οι ηλεκτρονικές γραμματείες των πρώην ΤΕΙ έχουν συνενωθεί με αυτή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για την είσοδό σας στην ενοποιημένη ηλεκτρονική γραμματεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.    Αν η σύνδεσή internet που χρησιμοποιείται είναι εκτός του Πανεπιστήμιου (πχ σπίτι, κινητό κτλ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) ακολουθώντας τις οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμισή του στο σύνδεσμο . https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
2.    Ακολουθήστε τον σύνδεσμο της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://euniversity.uth.gr/unistudent/
3.    Στο "Όνομα χρήστη" και "Κωδικό πρόσβασης" που θα σας ζητηθούν (στο VPN και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία) βάλτε αυτά που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το email σας.

Οι παραπάνω οδηγίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα https://it.uth.gr/services/unistudent.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στο ΠΘ μπορείτε να κάνετε ανάκτηση στο σύνδεσμο https://secure.it.uth.gr/user/sendtoken/ εφόσον έχετε δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματός σας εναλλακτικό email ή κινητό τηλέφωνο.

Σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επικοινωνήστε μαζί μας μέσο της φόρμας επικοινωνίας https://it.uth.gr/content/geniki-aitisi


Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης

Τσαμασιώτης Σεραφείμ
27/12/2020 Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου
  Η σύγλητος του ΠΘ ενέγκρινε την τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου πανεπιστημιακού έτους 2020-2021, ως ακολούθως:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εξεταστική περίοδος Χειμερινού εξαμήνου [τέσσερις (4) εβδομάδες]
Από Δευτέρα 25-01-2021 έως και Παρασκευή 19-02-2021

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διάρκεια Διδασκαλίας [δεκατέσσερις (14) εβδομάδες]:
- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 22-02-2021
- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 11-06-2021

Εξεταστική περίοδος Εαρινού εξαμήνου [τέσσερις (4) εβδομάδες]:
Από Δευτέρα 14-06-2021 έως και Παρασκευή 09-07-2021
26/12/2020
  Πατήστε εδώ


Να σημειωθεί ότι η υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στις εξετάσεις φοιτητή αφορά όλα τα μαθήματα του ΧΕ 2020-21, η εξέταση των οποίων θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, η υπ. Δήλωση χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής.
23/12/2020 Παράταση δωρεάν σιτισης
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Π.Θ, ότι παρατείνεται  η χορήγηση δωρεάν σίτισης στους δικαιούχους φοιτητές/τριες του ακ. έτους 2020-2021, η οποία έληξε  στις 22-12-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι την ανακοίνωση νέων δικαιούχων.

         Ημερομηνία έναρξης η 7η Ιανουαρίου.

 

            Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

11/12/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητή με την Python
  Προσκαλείται όποιος φοιτητής έχει ικανοποιητικές γνώσεις και ζήλο ενασχόλησης με την Python και ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου (του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ.) να επικοινωνήσει με τον Δ/ντή του εργαστηρίου Καθηγητή Περάκη Κωνσταντίνο (perakis@uth.gr , 24210 74471).
04/12/2020 Παρακολούθηση μαθημάτων τα οποία δεν διδάσκονται πλέον
  Το πρυτανικό συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση που έλαβε στην αρ. 118/27-10-2020 συνεδρίασή του η οποία έχει ως ακολούθως:
Οι φοιτητές θα πρέπει στην αρχή του εξαμήνου να έρθουν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες ώστε να προστεθούν εγκαίρως στις λίστες φοιτητών των μαθημάτων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για επικοινωνία με τους διδάσκοντες
(1) Μαθήματα Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
(2) Μαθήματα ΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής
(3) Ωρολόγιο πρόγραμμα Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
(4) Στοιχεία επικοινωνίας διδασκοντων Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
 
18/11/2020 Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να υπενθυμίσετε εγκαίρως στους φοιτητές την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων, προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωσή τους για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-21 μέχρι την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

06/11/2020 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
 
Παρακαλούμε όσους υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Πρ. Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 4-12-2020, να αποστείλουν μέχρι 11 Νοεμβρίου 2020 email στο secry-cs@teilar.gr με τα κάτωθι στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

EMAIL

ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

 

Παρακαλούμε το email να έχει θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

04/11/2020 ΕΠΕΙΓΟΝ: Ορκωμοσία αποφοίτων Δεκεμβρίου 2020
 

Η ορκωμοσία των τελειόφοιτων του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  θα διεξαχθεί διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας MS-TEAMS στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Οι τελειόφοιτοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή ορκωμοσία του Πρ. Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., παρακαλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους αυστηρώς το αργότερο μέχρι την Δευτέρα,  9-11-2020.

04/11/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020


 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δηλώσεων Μαθημάτων

μέχρι 13/11/2020,

ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ,

(όσοι έκαναν δήλωση δεν θα έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις τους)

 

μπείτε στην ηλεκτρονική γραμματεία στο

https://dionysos.teilar.gr/  ή  (https://thessalia-3.teilar.gr/)

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εκτός από την εγγραφή σας στο e-class, πρέπει να κάνετε και δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία,  (αν δεν κάνετε δήλωση, ο καθηγητής σας δεν θα έχει πεδίο να καταχωρήσει την βαθμολογία στην εξεταστική του Ιανουαρίου, οπότε χάνετε την εξεταστική).

 

Δηλώσεις συγγραμμάτων, στο  https://eudoxus.gr

 

·        Όσοι δικαιούνται Συγγράμματα, πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη  προσοχή κατά την διάρκεια της δήλωσης των συγγραμμάτων,

·        Επιλέξτε Συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική γραμματεία και όχι άλλα, (επειδή σας άρεσε ο τίτλος ή το εξώφυλλο). 

·        Ο ΕΥΔΟΞΟΣ και η γραμματεία σας, θα κάνει έλεγχο και θα σας μπλοκάρουν, μέχρι να επιστρέψετε τα βιβλία. Πράγμα που σημαίνει χάσιμο χρόνου τόσο για εσάς τους ίδιους, όσο και  για τις γραμματείες των τμημάτων και την υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ.

·        Επίσης Συγγράμματα δικαιούστε μόνο για την θεωρία του μαθήματος και όχι για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Υπηρεσία Μηχανογράφησης

03/11/2020 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕ 2020-21
   Η έναρξη των μαθημάτων έχει καθοριστεί για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

 
31/10/2020 Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Με βάση τα νέα και εξελισσόμενα επιδημιολογικά δεδομένα στην χώρα και ιδιαιτέρως στις γεωγραφικές περιοχές εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίζει ότι από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 το σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών και δράσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.
Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω των Γενικών Συνελεύσεων θα προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του εκπαιδευτικού προγραμματισμού ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριων μας.
25/10/2020 Προβολή ΑΓΜ
  Από σήμερα στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  μετά την είσοδό σας μπορείτε να δείτε και τον Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) κάτω από τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου (AEM).

Ανοιγμα σε νέο παράθυρο
 
 
Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz