Ε.Σ.Δ.Ο.

ΕΣΔΟ 2007

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ISBN#978-960-87764-8-7  

Εργασίες ΕΣΔΟ 2007, 29 Σεπτεμβρίου Λάρισα Σελίδα
   
Προφορικές Παρουσιάσεις  
Αγοράστη Ο. & Παύλου Ν., Καινοτόμα επενδυτικά εργαλεία πιστωτικού κινδύνου  
Αγοράστη Ο. & Παύλου Ν., Καινοτόμα επενδυτικά εργαλεία στις αγορές ομολόγων  
Αντωνοπούλου Βασιλική, Χρηματοοικονομικές επενδύσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές  
Δικαίος Γεώργιος, Από τα παραδοσιακά στα ‘καινοτόμα’ χρηματοοικονομικά εργαλεία  
Θάνου Ε. & Αγοράστη Ο., Καινοτόμα Επενδυτικά Εργαλεία στις Αγορές Παραγώγων  
Θάνου Ε. & Συρακούλης Κ., Καινοτόμα Επενδυτικά Εργαλεία στις Χρηματιστηριακές Αγορές  
Ιατρίδης Γ., Αμοιβαία Κεφάλαια: Χαρακτηριστικά και Λειτουργία: Ανασκόπηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Αγοράς  
Μεσσής Π. & Μπλάνας Γ., Μια εμπειρική εκτίμηση διαφορετικών μέτρων ανάληψης κινδύνου σε μετοχές του Χ.Α.Α.  
Μεσσής Π. & Μπλάνας Γ., Προβλέποντας την μεταβλητότητα  
Μπλάνας Γ., Η διαμόρφωση στρατηγικών ομάδων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  
Παγώνη Σ. & Μπλάνας Γ., Η Κοινοτική Οδηγία MiFID  
Παγώνη Σ. & Μπλάνας Γ., Πρακτικές «Κατάχρησης Αγοράς»  
Παύλου Ν. & Αγοράστη Ο., Ανάληψη χρηματοοικονομικού κινδύνου  
Παύλου Ν. & Γολέμης Π., Ορισμός, λειτουργία και διακανονισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων  
Παύλου Ν. & Μπλάνας Γ., Απόδοση, τιμολόγηση και αξιολόγηση του χρηματιστηρίου παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.)  
Παύλου Ν. & Μπλάνας Γ., Η χρήση των παραγώγων από τους θεσμικούς και τους ιδιώτες επενδυτές στο Χ.Α.Α.  
Ρήγας Ν., Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές  
Σαμαράς Γ., Αποτελεσματικότητα χρηματοοικονομικών εργαλείων στη δυναμική διαχείριση χαρτοφυλακίου  
Σαμαράς Γ., Συγκριτική ανάλυση σύγχρονων υποδειγμάτων και στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου  
Συριόπουλος Θ., Διεθνής διαφοροποίηση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου  
Συριόπουλος Θ., Κάλυψη κινδύνου με καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία  
   

 

mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας

 

mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας