Ε.Σ.Δ.Ο.

ΕΣΔΟ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ISBN: 978-960-9510-05-9  
Εργασίες ΕΣΔΟ 2012, 25-27 Μαϊου, Λάρισα Σελίδα
   
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ  

Επιχειρηματικότητα - Ευρωπαϊκή πρακτική και δράσεις στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Αντύπας, Γ. Αναγνώστου, Π. & Μπατσολάκη, Μ.

1-22

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και οι επιπτώσεις τους στην εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής σε περίοδο κρίσης
Ασπρίδης, Μ.Γ.

23-38

Βιώσιμο Μέλλον: Η συνεισφορά της ΔΟΠ μέσα από Μοντέλα / Πλαίσια Επιχειρηματικής Αριστείας, Διαχείρισης Απόδοσης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Βορριά, Ε. Μποχώρης, Γ.Α.

39-56

Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις: Συγκριτική αξιολόγηση 2009-2011
Βρανάκη, Μ.Κ., Γεωργίου, Χ.Ε. Βρανάκης, Σ.Κ. & Σαρηγιαννίδης, Λ.Ι.

57-72

Προσεγγίσεις που βελτιώνουν την απόδοση των μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω επενδύσεων σε παραγωγικό εξοπλισμό
Βρανάκης, Σ.Κ. & Χατζόγλου, Π.Δ.

73-89

Η επίδραση παραγόντων «κλειδιών» της γνώσης στην  απόδοση του έργου: Η περίπτωση του Ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου
Γεωργιαδου, Χ. Θερίου, Γ. & Σαρηγιαννίδης, Λ.

90-105

Αγρο-σημασιολογική αναπαράσταση γνώσης μέσω ανοιχτού συνδεδεμένου νέφους δεδομένων: μελέτη περίπτωσης για την Ολοκληρωμένη Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων
Δάμος, Π. Οικονόμου, Μ., Μπράτσας Χ. & Αντωνίου Ι.

106-118

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Η περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών
Δημητριάδης, Σ. Κεχρής, Ε. Δημητρίου, Σ. Καλαϊτζής, Β. & Δρογαλάς Γ.

119-133

Πρακτικές Συντήρησης Και Η Επίδραση Τους Στην Απόδοση Της Επιχείρησης
Διαμαντίδης, Α. Διαμαντίδης, Α. Χατζόγλου, Π.

134-160

Η Χρήση των Προτύπων Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου
Δρογαλάς, Γ. Παντελίδης, Π. Χασάπη, Μ. & Κεσίση, Ε.

161-169

Ο κεντρικός ρόλος της διαχείρισης της γνώσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων: η ανάπτυξη ενός νέου εννοιολογικού πλαισίου
Ζωχίου, Μ.Χ. Χατζούδης, Δ.Α. Χατζόγλου, Π.Δ. & Σαρηγιαννίδης, Λ.Ι.

170-186

Η σημασία της μερισματικής πολιτικής στην αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων Εμπειρική διερεύνηση του βιομηχανικού κλάδου
Κοσμίδης, Κ. Τερζίδης, Κ. Γκέκα, Ε. Σταυρόπουλος, Α.

187-200

Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων
Κώτσικας, Γ.Λ.

201-207

Ηγέτης ή manager στο δημόσιο τομέα σε περίοδο κρίσης;
Κυριάκου, Δ. Γρηγορίου, Ι. & Χάψα, Φ.

208-221

Ποιότητα μέσω ανταγωνισμού ή ανταγωνισμός μέσω ποιότητας: Μια θεωρητική προσέγγιση στην περίπτωση των επιχειρήσεων τροφίμων
Μαντζάρης, Γ.

222-240

H Παραποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Μωϋσιάδου, Ε. Παντελίδης, Π. Δρογαλάς, Γ. & Νικηφορίδης, Θ.

241-255

Technological Impact on Accounting Profession
Νικολόπουλος, Σ. Τσούτσα Π. & Τσιφόρα, E.

256-274

Η Ελληνική «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» και η «Societas Privata Europaea» στην «υπηρεσία» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Εγκατάσταση εταιριών και εφαρμοστέo δίκαιο
Παγώνη Σ. Δ.

275-292

Στρατηγικές μάρκετινγκ επιχειρήσεων επίπλου την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Παπαδόπουλος, Ι. Ευθυμίου, Ι. Τρίγκας, Μ. & Παπαδοπούλου Α.

293-309

Ανάλυση της διαχρονικής σταθερότητας των τεχνολογικών συντελεστών της ανάλυσης εισροών-εκροών στην ελληνική οικονομία
Πνευματικός, Τ. & Πολύζος, Σ.

310-321

Η αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα και η συμβολή της στο μετασχηματισμό των χρήσεων γης
Πολύζος Σ., Μινέτος Δ. & Τσιώτας Δ.

322-347

Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας – Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
Τσιτσιφλή, Στ. Μαντζιάρας, Π. & Αυγουστής, Σ.

348-362

Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τα εμπόδια και οι προοπτικές βελτίωσης
Χαλάτσης, Θ. & Φιτσιλής Π.

363-379

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Απόδοση της Επιχείρησης
Χατζόγλου, Π., Τσοπσια, M. & Διαμαντίδης

380-399
   
   
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Σελίδα

Απασχόληση και ΑΕΠ στην Ελλάδα: Μια Εμπειρική Προσέγγιση
Κυριαζόπουλος, Γ. & Τσέλης, Ν.

400-417
   
   
   
   
   
   

 

mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας