Ε.Σ.Δ.Ο.

ΕΣΔΟ 2009

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ISBN: 978-960-98411-6-0  
Εργασίες ΕΣΔΟ 2009, 18-20 Σεπτεμβρίου, Φλώρινα Σελίδα
Προσκεκλημένος Ομιλητής Κότιος Α., Επιπτώσεις της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης στις Διεθνής Οικονομικές Σχέσεις 5-15
   
Προφορικές Παρουσιάσεις  
Παπαγεωργίου Γ., Ο βέλτιστος έλεγχος στην Οικονομική Θεωρία 16-30
Ρήγας I., Μπλάνας Γ., Ρήγας Ν., Θεοδοσίου Γ., Η ευρωστία του νόμου του OKUN. Μία εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα 31-52
Καραμάνης Κ., Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: συνέπειες στην απασχόληση
53-63
Πετρόπουλος Δ. Π., Φατούρος Δ. Στ., Πασχαλίδης Δ. Χρ., Λαμπαδάς Θ., Πουλάκη Χ., Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα
64-75
Αλεξιάδης Σ., Αλεξανδράκης Α., Σύγκλιση στον Ευρωπαϊκό Αγροτικό τομέα: Εμπειρική μελέτη και πολιτικές επιπτώσεις
76-89
Μερτζάνης Χ. Β., Η Τρέχουσα Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση: Χαρακτηριστικά και προτάσεις πολιτικής
90-130
Κυριαζόπουλος Γ., Ζησόπουλος Δ., Σαριγιαννίδης Ν., Τα οφέλη και οι επιπτώσεις για τις τράπεζες από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που συμβαίνουν στην διεθνή και την ελληνική οικονομία
131-150
Τοπάλογλου Λ., Πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
151-168
Παπασπυρόπουλος Κ.Γ., Μπλιούμης Β., Χριστοδούλου Α.Σ., Μπίρτσας Π.Κ., Σκορδάς Κ.Ε., Οι περιβαλλοντικοί δείκτες του Global Reporting Initiative ως εργαλείο διοίκησης και οικονομίας σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις: η περίπτωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης
169-181
Τρίγκας Μ., Χριστοδούλου Α., Παπαδόπουλος Ι., Καραγκούνη Γ., Παράγοντες καινοτομίας στις Θεσσαλικές ΜΜΕ ξύλου και επίπλου
182-198
Κολοκοντές Α.Δ., Λυκουρίνου Β., Θεοδοσίου Γ., Τουριστική Αναπτυξιακή Προοπτική του Νομού Φλώρινας: Η Ταυτότητα του Τουριστικού Προϊόντος και οι Κρίσιμοι Παράγοντες της
199-218
Φυλάκης Π., Προσέγγιση του προβλήματος της χωροθέτησης και κατανομής επιχειρηματικών μονάδων
219-232
Μπελίδης Α., Καργίδης Θ., Χατζηπουλίδης Α., Το ηλεκτρονικό επιχειρείν σε μία περίοδο κρίσης. Η ασφάλεια σε κίνδυνο
233-240
Χασάναγας Ν.Δ., Παπασπυρόπουλος Κ.Γ., Σώκος Χ.Κ., Μπίρτσας Π.Κ., Ο ρόλος του οικονομικού προφίλ των Ομάδων Συμφέροντος στα δίκτυα δασικής πολιτικής
241-245
Γκανάπη Μ., Κολτσάκη Μ., Σαρρή Β., Χαλιμούρδα Χ., Η διάσταση της περιβαλλοντικής πολιτικής των Ελληνικών Βιομηχανιών
246-259
Παπαδόπουλος Ι., Καραγκούνη Γ., Τρίγκας Μ., Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου
260-272
Βαή Π., Καρακώστα Α., Ουργαντζόγλου Ε., Στρουμπή Γεωργία, Η Περιβαλλοντολογική Συμπεριφορά των Ελληνικών Εταιριών Μεταποίησης
273-283
Καραγιάννης Α. Δ., Κοινωνική Αξιολόγηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
284-303
Σαρηγιαννίδης Λ., Μπασούρη Ζ., Δρ. Χατζόγλου Δ. Π., Η επίδραση του outsourcing στην οργανωτική απόδωση και τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων.
304-326
Αθανασιάδης Θ., Κατιφές Α., Λαγουδάκης Ε., Παπαγιάννης Α., Η επιλογή προσωπικού στις εταιρείες του τουριστικού κλάδου
327-336
Βελισσαρίου Ε., Γώγου Ε., Ποιότητα υπηρεσιών και μέτρηση ποιότητας. Αποτελέσματα έρευνας πελατών αστικών ξενοδοχείων της Λάρισας
337-353
Μουρτζάς Α., Κουφοπαντελής Λ., Βασιλάκης Π., Κουκούμιαλος Σ., Διερεύνηση εφαρμογής μεθόδου Six Sigma με προσομοίωση πραγματικής λειτουργίας της εξυπηρέτησης πελατών στις θυρίδες του καταστήματος ΕΛΤΑ Χίου
354-373
Ήργης Α., Μακρή Ό, Ολική Ποιότητα και Ποιότητα Εκπαίδευσης στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία
374-381
Χατζούδης Δ. Α., Βελισσαρίδου Α. Τ., Σαρηγιαννίδης Λ. Ι., Η επίδραση της διαχείρισης της γνώσης στην απόδοση των νέων προϊόντων: η περίπτωση των ελληνικών βιομηχανιών
382-397
Βασιλειάδης Σ., Μυλωνάκη Α., Ο κινηματογράφος ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τις επιχειρηματικές σπουδές : Η περίπτωση του ελληνικού κινηματογράφου
398-418
Βασιλοπούλου Ν., Ευωδιά Θ., Πνευματικούδη Κ., Φλατσούση Μ., Η διάσταση της πρόσληψης ανώτατων στελεχών στην ελληνική βιομηχανία
419-429
   
Εργασίες σε Poster
Σελίδα
Ιντζεβίδου Π., Δινοπούλου Β., Σταμπουλής Κ., Κυράτσης Π., Εφαρμογή εργαλείων ποιότητας στη βιομηχανία παραγωγής βιοκαυσίμων
430-444
Μακρή Ό., Ήργης Α., Ολική Ποιότητα και Σχολική Τάξη
445-453
Βαρλάς Γ., Γιαλούρης Γ., Κουρκουτάς Γ., Τρόπος κατανόησης του συστήματος πιστοποίησης από τους υπεύθυνους ελληνικών βιομηχανιών
454-462
Φλώρου Γ., Νικολαίδης Μ., Στολικίδης Γ., Τσούργιαννης Λ., Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες
463-479
Τραχανοπούλου Θ., Φλώρου Γ., Πετασάκης Ι., Ομαδοποίηση των αγγελιών διαδικτύου για προσφορά εργασίας
480-492
Αναστασίου Σ., Παπακωνσταντίνου Γ., Σύγχρονες τάσεις στη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού
493-503
Μανδήλας Α., Μαδυτινός Δ., Δημητριάδης Ε., Νικολαίδης Μ., Ανάλυση της χρηματοοικονομικής θέσης και της αποδοτικότητας των εισηγμένων εταιριών του ξενοδοχειακού κλάδου, μετά την πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.).
504-515
Κάλφας Γ. Δ., Ο Στρατηγικός σχεδιασμός, η εφαρμογή και τα αποτελέσματα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης μιας ορεινής κοινότητας στην Ελλάδα: Νυμφαίο Ν. Φλώρινας
516-531
Πασχαλίδης Δ. Χρ., Πετρόπουλος Δ.Π., Καταπόδης Στ., O Kλάδος της αλλαντοποιίας στην Ελλάδα (2000-2007)
532-537
Αραπίδου Δ., Βουλούτση Ι., Καλοστρούμπη Φ., Σαλτσίδου Ι., Συστήματα πρόσληψης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική βιομηχανία μεταποίησης
538-550
Καπραβέλου Α., Η διοίκηση ως αναπόφευκτη διαδικασία ιεράρχησης/ανισότητας εντός του θεσμού της εκπαίδευσης.
551-559
Αναστασάκης Θ., Τσικουδή Μ., Φύκαρη Ε., Τρόποι επίδρασης του αξιακού πλαισίου στη διαμόρφωση της άποψης των φοιτητών για την ισότητα των δύο φύλων
560-573
Κυριακίδης Μ. Χ., Προσαρμογή της διοίκησης στο χωρικό σχεδιασμό
574-589
   

 

mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας