Ε.Σ.Δ.Ο.

ΕΣΔΟ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ISBN: 978-960-9510-08-0  
Εργασίες ΕΣΔΟ 2013, 08-10 Ιουνίου, Λάρισα Σελίδα
   
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ  
Σχέδιο Β: άτακτη και συγκροτημένη επιστροφή στη δραχμή
Ρουσόπουλος Β.
1 - 9
Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Πολύζος Σ. & Σαρατσης Γ.
10 - 30
Δείκτες ανταγωνιστικότητας των αγροτικών κλάδων στην Ελλάδα (2000-2009)
Πετρόπουλος Δ. Π., Παπαγεωργίου Α. & Κυριαζόπουλος Γ.
31 - 39
Οι αλληλεπιδράσεις μεταβολών συναλλάγματος και επιτοκίων στις χρηματοοοικονομικές καταστάσεις τραπεζών
Παπαδέας Π.Β.
40 - 54
Η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. και η ανάγκη ανάπτυξης νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών
Βαζακίδης Α., Σταυρόπουλος Α. & Στεργιάκη Ε.
55 - 68
Οι επιπτώσεις της πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας στο λιανικό εμπόριο της περιοχής
Βλαχάκης Σ., Σταλίδης Γ. & Κοκκίνης Γ.
69 - 81
Εναλλακτικοί τρόποι παρακίνησης των εργαζομένων σε περίοδο κρίσης Η επίδραση της μουσικής στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων
Ασπρίδης Μ.Γ.
82 - 97
Eργασιακή δέσμευση και εργασιακό άγχος εργαζομένων σε Ελληνικό τραπεζικό οργανισμό
Μπελιάς Δ., Κουτίβα Μ., Ζουρνατζή Ε.& Κουστέλιος Α.
98 - 117
Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Παλαιολόγος Α.
118 - 133
Εργασιακή ικανοποίηση, οργανωσιακή επικοινωνία και η αυτό – αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών: Μια ποσοτική μελέτη στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Παπαδόπουλος Θ.Ι.
134 - 154
Καινοτόμα Επιχείρηση Εναλλακτικής Καλλιέργειας
Ράϊα Θ. & Μπλάνας Γ.
155 - 166
Εταιρία Συμβούλων σε θέματα Αγροδασοπονίας: Μία εναλλακτική επαγγελματική προοπτική των Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ελλάδα - Ισπανία)
Νασιάκου Σ., Μπλάνας Γ., Βραχνάκης Μ. & Κλεφτογιάννη Β.
167 - 181
Η αναπτυξιακή πορεία των μικρών πόλεων στην Ελλάδα
Πολύζος Σ., Αναστασίου Α. & Γεράκη, Μ.
182 - 199
Μια Ποσοτική Έρευνα Μετρώντας τον Χαρακτήρα (BRAND PERSONALITY)Τριών Εταιριών (NIKE, VERSACE, TOMMY HILFIGER)
Σακαρέλη Σ. & Λαμπρούλης Δ.
200 - 206
Νομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Επίδοσης ύστερα από Συγχωνεύσεις: η Περίπτωση της Ελλάδας
Παζάρσκης Μ., Παντελίδης Π., Αλεξανδράκης Α. & Παπαδόπουλος Κ.
207 - 221
Μελέτη της αποτελεσματικότητας της Διαδραστικής Διαφήμισης
Μούρτζου Α.Μ. & Μπλάνας Γ.
222 - 237
Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων: Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Πιστωτικού Συστήματος
Παγώνη Σ. Δ.
238 - 254
   
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Σελίδα
Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων
Αναστασίου Σ.
255 - 262
   
   
   
   

 

mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας